Droša aizsardzība

Izvēloties Baltijas Apdrošināšanas Nams nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi, Jūs iegūsiet kvalitatīvu apdrošināšanas aizsardzību nelaimes brīdī.

Pasargājiet savu, savu bērnu, ģimenes locekļu un citu tuvinieku veselību un dzīvību neparedzamās dzīves situācijās un, iestājoties nelaimes gadījumam, saņemiet drošību un arī materiālu atbalstu grūtā brīdī.

Izvēlieties pats vai konsultējieties ar mūsu speciālistiem par tieši Jums vispiemērotākās programmas izvēli.

Programmas

Piedāvājam iegādāties internetā dažādas apdrošināšanas programmas un apdrošinājumu summas atbilstoši ikvienas personas vajadzībām:

Programma А: Nāve — EUR 1 500 / Invaliditāte I — EUR 1 500;

Programma B: Nāve — EUR 3 000 / Invaliditāte I — EUR 3 000 / Traumas I – EUR 1 500;

Programma C: Nāve — EUR 4 500 / Invaliditāte I — EUR 4 500 / Traumas I – EUR 3 000;

Programma D: Nāve — EUR 8 000 / Invaliditāte I — EUR 8 000 / Traumas I – EUR 4 500;

Programma E: Nāve — EUR 15 000 / Invaliditāte I — EUR 15 000 / Traumas I – EUR 4 500.