Vienmēr visizdevīgākā cena

Izvēlēties apdrošināšanas kompāniju, kura piedāvās labāko cenu polisei. OCTA kalkulatorā ir ērti apskatāmi un salīdzināmi vadošo apdrošināšanas sabiedrību Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, If, Ergo, Gjensidige BTA un Compensa OCTA polises cenu piedāvājumi.

Momentāla noformešana

Iegādāties OCTA polisi e-octa.lv ir ātri un ērti — tas aizņems tikai dažas minūtes. Pirmais solis — jāaprēķina OCTA polises cena. Lai aprēķinātu OCTA polises cenu savam auto, jums jāzin tikai divas lietas — transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un reģistrācijas apliecības numurs.

Kas ir OCTA polise?

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. OCTA polise sedz zaudējumus, ko transportlīdzekļa vadītājs ir nodarījis trešās personas veselībai, īpašumam ceļu satiksmes negadījumā, kas noticis viņa vainas dēļ. OCTA polise ir obligāti nepieciešama visiem transporta līdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē. Tiesības saņemt OCTA atlīdzību ir ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Tas var būt gan transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs, gan pasažieris — pat, ja viņš atradies negadījumu izraisījušajā transporta līdzeklī. Var tikt atlīdzināti zaudējumi, kas nodarīti gan personai, gan arī mantai. OCTA polise sedz personai nodarītus zaudējumus līdz 5 210 000 eiro neatkarīgi no cietušo personu skaita, bet mantai līdz 1 050 000 eiro neatkarīgi no trešo personu skaita.

Kas ir bonus-malus klase?

Bonus-malus ir transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēma OCTA sistēmas ietvaros, pēc kuras apdrošināšanas sabiedrības vadās, aprēķinot atlaides vai piemaksas OCTA polisei. Bonus-malus sistēmas uzdevums ir apvienot atsevišķās riska klasēs OCTA apdrošinājuma ņēmēju (transportlīdzekļu īpašnieku vai turētāju) transportlīdzekļus, kuri ir vienādi braukšanas uzvedībā un kuriem, no braukšanas drošības viedokļa, ir vienāds risks izraisīt ceļu satiksmes negadījumus.

Kā rīkoties pēc ceļu satiksmes negadījuma, ja tas ir noticis ārzemēs?

Pirms doties uz ārzemēm, pārliecinieties, ka Jūsu auto ir spēkā esoša OCTA polise. Pēc OCTA ceļu satiksmes negadījuma transportlīdzekļa vadītājam, ievērojot attiecīgās valsts likumdošanu, ir jāizsauc ceļu policija vai jāaizpilda saskaņotais paziņojums. Atgriežoties Latvijā, transportlīdzekļa īpašniekam nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, apdrošinātājam jāiesniedz OCTA apdrošināšanas atlīdzības pieteikums par ceļu satiksmes negadījumu, pievienojot ceļu policijas protokola kopiju vai saskaņoto paziņojumu, kā arī pēc apdrošinātāja pieprasījuma jāatrāda transportlīdzeklis.

Kas ietekmē polises cenu?

OCTA polises cenu jeb apdrošināšanas prēmijas apmēru nosaka apdrošināšanas sabiedrība. Galvenie kritēriji ir bonus-malus klase, transportlīdzekļa veids, vecums, reģistrācijas vieta, tā izmantošanas mērķis, masa un citi risku ietekmējošie faktori. Daži apdrošinātāji piemēro augstāku apdrošināšanas prēmiju autovadītājiem ar nelielu braukšanas stāžu. OCTA polises cenu var ērti aprēķināt, izmantojot OCTA kalkulatoru.

Kur iespējams iegādāties polisi?

OCTA polises iespējams iegādāties no licencētām apdrošināšanas sabiedrībām (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, If, Ergo, Gjensidige, Seesam Latvia, Compensa, BTA), pie apdrošināšanas aģentiem un apdrošināšanas starpniekiem — apdrošināšanas brokeriem. OCTA polisi var nopirkt gan klātienē pie apdrošinātāja, gan arī internetā. Kopš 2008.gada spēkā ir e-polise. Tas nozīmē, ka OCTA polises oriģināls vairs nav iepriekš ierastās zaļās veidlapas veidā — tā ir apdrošinātāja izsniegta un parakstīta izdruka uz baltas vai citas krāsas apdrošinātāja izsniegtas veidlapas. OCTA polises oriģināls ir jāņem līdzi, vienīgi dodoties uz ārvalstīm. Pārējos gadījumos nav nepieciešams.

Kā var norēķināties par polises iegādi?

Klientu ērtībām portālā e-octa.lv ir pieejami vairāki veidi, lai norēķinātos par OCTA polisi. Jūs varat apmaksāt OCTA polises pirkumu tiešsaistē — ar bankas maksājumu karti, ar pārskatījumu vai arī ar skaidru naudu. Tiešsaistes apmaksa ir visērtākais no norēķinu veidiem. Pieejami norēķini ar kādu no VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro kredītkartēm vai debetkartēm vai arī lietojot Bank Link sistēmu. Bet juridisku personu ērtībām iespējams norēķināties ar pārskaitījumu. Šādā gadījumā OCTA polise stāsies spēkā 3 dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas vai arī citā norādītājā datumā. Apmaksu skaidrā naudā Jūs varat veikt tikai Attollo Brokers birojā. Uzreiz pēc apmaksas apdrošināšanas speciālists noformēs OCTA apdrošināšanas polisi, kuru Jūs varēsiet saņemt uz vietas. Pasūtot OCTA polisi darba dienā pēc plkst. 17:00, brīvdienā vai svētku dienā, dati tiks apstrādāti un OCTA stāsies spēkā ne ātrāk kā nākamajā darba dienā vai arī citā Jūsu norādītājā dienā.