Droša aizsardzība

Veselības (iebraucēju) apdrošināšana ir obligāta apdrošināšana personām, kurām iebraukšanai Latvijas Republikas teritorijā ir nepieciešams saņemt uzturēšanās atļauju vai vīzu Latvijā.

Baltijas Apdrošināšanas Nams piedāvā apdrošināšanu iebraucējiem Latvijas Republikā, Šengenas zonas valstīs un Šveicē bez vecuma ierobežojuma.

Piedāvājam šādus iebraucēju apdrošināšanas programmu veidus, kuri ir izstrādāti saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.591 «Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi» 28.07.2008:

Programmas

Programma D — pieprasot ilgtermiņa vīzu, uzturoties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā — sedz:

  • medicīniskos izdevumus par neatliekamās palīdzības sniegšanu Latvijas teritorijā;
  • medicīniskās transportēšanas izdevumus Latvijas teritorijā;
  • repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi.

Programma C — pieprasot īstermiņa vīzu, uzturoties Latvijas Republikā, Šengenas līguma dalībvalstīs un Šveicē līdz 90 dienām pusgada laikā — sedz:

  • medicīniskos izdevumus par neatliekamās palīdzības sniegšanu Latvijas teritorijā;
  • medicīniskās transportēšanas izdevumus Latvijas teritorijā;
  • repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi.