Droša aizsardzība

Īpašuma apdrošināšanas polise ir labākā aizsardzība Jums un jūsu mājoklim no neparedzamām dzīves situācijām. Apdrošināšanas polise segs zaudējumus, kuri jūsu mājoklim būs radušies ugunsgrēka, plīsušas ūdensvada vai kanalizācijas caurules vai ielaušanās rezultātā.

Īpašuma apdrošināšana Baltijas Apdrošināšanas Namā ir lielisks veids kā pasargāt sevi no liekiem izdevumiem.

Piedāvājam plašu apdrošināto risku segumu, cita mājokļa īres izdevumu segšanu remontdarbu laikā, zaudējumu atlīdzināšanu ēkas koplietošanas daļām, kompensāciju par darbiem, kas nepieciešami, lai dzēstu, novāktu un sakoptu cietušo īpašumu, ātru atlīdzības pieteikšanu un izskatīšanu.

Atlīdzības

Baltijas Apdrošināšanas Nams atlīdzinās zaudējumus, ja:

  • mājoklī būs izcēlies ugunsgrēks vai noticis sprādziens;
  • zādzības vai laupīšanas gadījumā;
  • būs notikusi noplūde no inženierkomunikācijām — ūdensvada, kanalizācijas un ventilācijas sistēmām;
  • īpašums būs cietis no vētras, krusas, sniega slodzes, zibens spēriena, plūdiem vai krītoša priekšmeta.