OCTA apdrošināšana

Sauszemes tranportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (turpmāk tekstā OCTA apdrošināšana) – ikvienam transportlīdzeklim, kas piedalās ceļu satiksmē, ir jābūt OCTA apdrošināšanai. OCTA apdrošināšana ir drošība transportlīdzekļa īpašniekam vai tā tiesīgajam lietotājam. Izmanto ērto un vienkāršo OCTA kalkulatoru, lai uzzinātu visu apdrošinātāju piedāvātās OCTA apdrošināšanas cenas. Iegādājies sev labāko OCTA apdrošināšanas polisi un brauc droši.

OCTA apdrošināšanu regulē OCTA likums, Ministru kabineta noteikumi un Transportlīdzekļu Apdrošinātāju biroja tiesību akti.

OCTA likuma mērķis ir:

OCTA apdrošināšanā tiek atlīdzināti personai un mantai nodarītie zaudējumi.

Apdrošinātāja atbildības limits OCTA apdrošināšanā Latvijas Republikā:

Meklē un atrod labāko OCTA apdrošināšanas piedāvājumu tikai pie mums. Turklāt 5 minūšu laikā OCTA apdrošināšanas polise būs spēkā.

OCTA apdrošināšana