Kas ir KASKO, KASKO cena

KASKO apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana.

KASKO nav obligāts transportlīdzekļu apdrošināšanas, taču ir ļoti noderīgs, jo sedz zaudējumus, kas radušies satiksmes negadījuma rezultātā neatkarīgi no vainīgā, kā arī transportlīdzekļa zādzības vai bojājuma gadījumā. Vienlaicīgi ar transportlīdzekli ir iespējams apdrošināt autovadītāju un pasažierus nelaimes gadījumam.


KASKO un OCTA, CEĻOJUMI, ĪPAŠUMS

Kad apdrošinātājam ir tiesības atteikties no zaudējumu atlīdzināšanas?

KASKO polises iegāde ir pirkums, kas pieprasa nopietnu piedāvājumu izvērtēšanu, kas, pirmkārt, nozīmē nepieciešamību rūpīgi izlasīt izvēlētā apdrošinātāja līguma nosacījumus. Tieši līguma nosacījumos ir paredzēti gadījumi, kad apdrošināšanas kompānija ir tiesīga ievērojami samazināt apdrošināšanas kompensāciju vai atteikties no tās izmaksas. Piemēram:
1. ja CSN notika, ievērojami pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu;
2. ja CSN notika, piedaloties transportlīdzeklim, kuram nebija tiesību piedalīties ceļu satiksmē (piemēram, savlaicīgi nebija izieta tehniskā apskate);
3. ja transportlīdzekļa vadītājs patvaļīgi pameta CSN vietu;
4. ja pēc CSN transportlīdzekļa vadītājs izvairās no savlaicīgas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu esamību asinīs pārbaudes;
5. ja transportlīdzekļa vadītājs izraisīja CSN, atrodoties alkohola apreibumā vai narkotisko vielu ietekmē;
6. ja avāriju izraisīja persona, kurai transportlīdzekļa īpašnieks uzticējā savu automašīnu, ja tai nav vadītāja apliecības.

KASKO apdrošināšanas objekts ir visa veida sauszemes transportlīdzekļi - vieglās un kravas automašīnas, autobusi, traktortehnika, motocikli un visu veidu piekabes. 
Taču atšķirībā no OCTA polises KASKO polise neapdrošina transportlīdzekļa vadītāja civiltiesisko atbildību, tādēļ Jums obligāti jābūt arī OCTA polisei. Kopā ar KASKO polisi Jūs varat iegādāties arī vadītāja un pasažieru apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem. Vairāk lasiet šeit.

No kā mani pasargā KASKO polise?
 
KASKO apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, kas radušies satiksmes negadījuma, ugunsgrēka, dabas stihijas, trešās personas ļaunprātīgās rīcības, krītošu priekšmetu un vielu, eksplozijas, zādzības vai laupīšanas, kā arī jebkura cita negadījuma rezultātā. Katrs apdrošinātājs atlīdzības izmaksu gadījumos vadās pēc savas metodikas un tās var būt atšķirīgas, plašāk par to iespējams uzzināt apdrošinātāju KASKO apdrošināšanas noteikumos.

i-octa Kasko kalkulators

Kas ir KASKO apdrošināšanas polise?
 
Tev noteikti ir OCTA polise, taču tā paredz zaudējumu atlīdzību tikai trešajām personām Tava transportlīdzekļa izraisīta negadījuma rezultātā. OCTA nesegs Tavai automašīnai nodarīto bojājumu vai tās zādzības rezultātā radušos zaudējumus. Pilnīgai drošībai ikvienam autovadītājam nepieciešama arī polise, kas nodrošina atlīdzības izmaksu arī transportlīdzekļa zādzības vai bojājumu gadījumos. Tādēļ apdrošinātāji saviem klientiem piedāvā KASKO apdrošināšanu.


kasko kalkulators